Prijs- en termijn waarborg

Prijs- en termijnwaarborg architectenbouwers:

Het architectuurbureau kan ook verder gaan door een garantie te geven voor de uitvoering met een vaste prijs- en termijnwaarborg. De werkprocedure hiervoor is volledig dezelfde als hiervoor beschreven. Aanvullend kan tot aan de aanbestedingsfaze een overeenkomst onderschreven worden die een vergoeding mogelijk maakt in geval de vastgelegde uitvoeringstermijn en/of budget overschreden blijkt bij de voorlopige oplevering. Om deze garantie te kunnen nakomen mandateert de opdrachtgever in deze overeenkomst de architect om de opvolging der werken en de afrekening ervan in zijn naam uit te voeren. De garantie wordt gewaarborgd door de vereniging ‘architectenbouwers’ en de verzekeringsmaatschappij ARCO.

Het lidmaatschap van het architectuurbureau bij deze beroepsvereniging dateert van 2002. Het werd aangegaan om een antwoord te bieden aan opdrachtgevers die om omwille van deze garanties overwogen om voor de uitvoering scheep te gaan met een sleutel-op-de-deur bedrijf, ten koste van de architecturale- en leefkwaliteit van hun bouwproject, evenals de vrijheid in vormgeving, materiaalkeuze en de ondoorzichtige budgetbepaling en afrekening**.

Accurate en realistische begroting:

Doordat architectuurbureau Kati Lamens sinds begin 2002 dossiers uitvoerde waarop een prijs- en termijngarantie moest kunnen gegarandeerd worden heeft het bureau zich meer dan een gemiddeld architectenkantoor bekwaamd in het correct berekenen van de kostprijs van zijn projecten nog voor de bouwaanvraag wordt ingediend*.

Binnen het mandaat dat de architect wordt toegekend bij deze projecten is hij de enige verantwoordelijke die ervoor moet zorgen dat de contractueel afgesproken prijs en uitvoeringstermijn gehaald worden.

Om dit waar te maken moet elke medewerker aan het kantoor voldoende onderlegd zijn in het onderhandelen met uitvoerders, grondig nazicht der rekeningen, opmaak van realistische planningen, … en tenslotte het nodige verantwoordelijkheidsgevoel hiervoor aan de dag leggen.