Home

Groei

Afgestudeerd in 1990, groeit Kati Lamens tot architectuurbureau Kati Lamens van een éénmanspraktijk naar een 5-koppig bureau.

Tot 2000 bestond architectuurbureau Kati lamens uit de architect zelf en een free-lance medewerker, een kleinschalig bureau dat zich vooral wist te bekwamen in de woningbouwsector. Andere projecten situeren zich in de sector van de meergezinswoningen en de bedrijfsgebouwen.

Stilaan nam de omvang van de opdrachten toe en sinds 2000 werd het bureau uitgebreid met een team gedreven jonge collega’s.

Het gaat verder

Vanuit de motivatie van dit jonge team en de jarenlange ervaringen op het vlak van woningbouw groeit de drang naar schaalvergroting.

De projecten ‘Beau’House’ en de wedstrijddeelname aan ‘Huisvesting Herbekeken, wonen van morgen’ en Vlabo opwijk zijn de eerste stappen in deze schaalvergroting. De kandidatuurstelling in 2007 voor de intervilvoordsehuisvestingsmaatschappij leidde tot de toewijzing van 2 pojecten voor de grondige renovatie van 18 appartementen en een twintigtal woningen.

Zich bewust wordend van de vraag van de bouwheren naar, en het belang van een degelijke garantie naar begroting en kostprijsbeheersing heeft ertoe geleid dat het bureau zich in 2002 aansloot bij de vereniging Architectenbouwers en zo tot op heden een prijs- en termijngarantie kan afleveren aan haar bouwheren. Alle medewerkers van het kantoor werden dus meer dan de gemiddelde architect geschoold in het opmaken van correcte en realistische begrotingen.

Eind 2003 werd de bvba Work In Progress, afgekort WIP, opgericht door architect Kati Lamens en Gerrit Tulkens. WIP is een servicebureau dat ondersteunende taken uitvoert voor het architectuurbureau. WIP zorgt voor de logistieke en administratieve ondersteuning en stelt de kantoorruimte ter beschikking.

2015?

Een voorzichtige prognose werd gemaakt voor 2015, de krijtlijnen werden uitgetekend.

Los van de sector waarin iedere specifieke opdracht zich situeert is het steeds de betrachting van het bureau om in elk project binnen een hedendaagse moderne vormgeving en materiaalgebruik een optimaal evenwicht te vinden tussen de verwachtingen, noden en dromen van de bouwheer en het bouwbudget.

Nog steeds met veel enthousiasme legt architect Kati lamens zich toe op het creatieve denken rondom duurzaamheid, energiebewustheid en veiligheid, evenals de integratie van haar projecten in hun ruimere omgevingen. Ze zal dit, gesteund door een gedreven team, ook in de toekomst blijven doen. Het is haar ambitie om dit nog meer stuctureel vorm te geven.