Tevreden klanten getuigen

Comfort en ontzorging 0
Authentiek en no-nonsense 0
Creatief, onverwacht en inspirerend 0
Stakeholdermanagement 0

Eerst ruimte creëren, nadien bouwen.

Uitgelicht

Onze Zorg

Door de toenemende complexiteit van het bouwgebeuren, ongeacht de schaal, het programma of de uitdaging van een project is een expert die wat klaarheid schept geen overbodige luxe. We houden ervan iedereen wegwijs te maken, ongeacht of er reeds een concreet project op stapel staat of je als opdrachtgever nog op zoek bent. Wij zien ons graag als creatieve ontwerper en regisseur die alle technische, wettelijke en andere randvoorwaarden samen brengt tot een mooi en performant geheel. We worden als mandaathouder jullie vertrouwenspersoon en klankbord. We nemen het volledig projectmanagement ter harte en beperken bij jullie elk uitvoeringsrisico.

Aanpak

Bij een verdichtingsuitdaging, waar we met zijn allen kwalitatief willen wonen binnen een minimum aan ruimtebeslag, is privacy en dorpsgevoel nog steeds iets wat bewoners vaak fundamenteel belangrijk vinden. Om hierop een antwoord te formuleren inspireren we onze opdrachtgevers om in een eerste denkoefening voor hun project een ander wonen en/of gebruik te verbeelden dan wat voor hen voordehandliggend leek. Om dit te realiseren zullen we steeds starten met de analyse van de opdracht, het pand of de uitdaging. Vervolgens trachten we het vraagstuk te herdifiniëren en een vaak onverwachte oplossing voor te stellen. Hieruit volgt dan een masterplan dat de opeenvolging van werken en investeringen in kaart brengt. Bij onze aanpak kan men rekenen op onze jarenlange ervaring in het enthousiasmeren van de betrokken vergunningsverleners, de doorgedreven projectbegeleiding en het financieel beheer als mandaathouder. We stellen een competent bouwteam samen waarmee we het project van A tot Z in goede banen leiden en tegelijkertijd ook de overeengekomen bouwprijs en bouwtermijn waarborgen. Ons team heeft zich, buiten de eigen competenties, de afgelopen 30 jaar omringd met kwalitatieve partners en is daardoor ook sterk in zijn stakeholdermanagement.

Principes

Elk project is een oefening omtrent correct en verstandig ruimtegebruik en een proces van scenario’s ontwikkelen, voorstellen doen, reacties sprokkelen, bijsturen en vooruit gaan. We ambiëren geen architectuur om de architectuur maar een eerlijk antwoord op een vaak complex vraagstuk. We worden graag gewaardeerd om ons vermogen om realistische, haalbare oplossingen te vinden binnen de wensen en dromen van onze opdrachtgevers versus de soms extreme standpunten, uitgangspunten, regelgeving, technische en duurzaamheidsuitdagingen. Voor ons staat het comfort tijdens het ganse projectavontuur en de tevredenheid omtrent het bereikte eindresultaat bij onze opdrachtgevers en partners centraal. Daarbij wordt steeds gezocht naar een ideaal evenwicht tussen een gepersonaliseerde en kwalitatieve architectuur, het gewenst ruimtegevoel en ruimtegebruik, de energetische ambities en het beschikbare budget. Hierbij gaat onze creativiteit verder dan het strikte ontwerp. De uitdaging zit in het volledige proces, van ontwerp over uitvoering, tot en met het moment waarop we fier zijn over het bereikte resultaat. We genieten dan ook steeds graag samen van het AHA-moment waarop alle puzzelstukken in elkaar passen. Voor ons is elk project een Gezamtkunstwerk!

Visie

Wij streven naar een ruimtelijke invulling met een minimum aan maatschappelijke kost en een maximum aan levenskwaliteit voor de gebruiker. Bij de ontwikkeling van onze projecten wensen we een impact uit te oefenen op de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Bij onze aanpak gaan we daarbij ook op zoek naar mogelijke scenario’s als antwoord op de ruimtelijke en maatschappelijke evoluties. Elke ruimtelijke invulling moet een potentieel toekomstige wijzigende functionaliteit mogelijk maken. Ons uitgangspunt is steeds eerst ruimte en dan bouwen, niet andersom. We stellen ons steeds de vraag hoe de ter beschikking gestelde ruimte of een bestaand pand kwalitatief en ruimtelijk optimaal kan benut worden alvorens een definitief bouw- of verbouwconcept te definiëren. Belangrijke begrippen hierbij zijn: Creativiteit, passie, communicatie en overleg, teamwork, no-nonsense.

Hergebruik

Verbouwen-renoveren-recupereren.

Nieuw

Vernieuwbouw en nieuw.

Herbestemming

Oude constructie met nieuwe bestemming

325

Verbouwingen

275

Nieuwbouw

5

Medewerkers

523

Blije klanten

149

Tevreden uitvoerders

Wij Werken
In Ontwikkeling
Ons Verhaal

De architect heeft onze woning bekeken, de stijl en mogelijkheden geanalyseerd en geluisterd naar wat wij wilden. Op basis daarvan kregen wij een ontwerp voorge­legd dat qua praktische en stilistische aansluiting bij de bestaande woning meteen perfect zat.

Elke Pottier

Via kennissen hebben we de naam gekregen van een architect uit de buurt die vertrouwd is met renovaties. Het eerste gesprek boezemde ons zoveel vertrouwen in dat we niemand anders meer hebben gecontacteerd.

Marleen Servaes

Contact Us

Meerstraat 68 – Beigem 1852
Architect@lamens.be
Tel: +32 (0)2 263 77 81
Kati Lamens

architect@lamens.be

02 263 77 81

Stijn Baert

stijn@lamens.be

02 263 77 87

Ken Boeykens

ken@lamens.be

02 263 77 86

Salvatore Cau

salvatore@lamens.be

02 263 77 82

Alberto Poloni

alberto@lamens.be

02 263 77 83

Liam Baudewyns