Wat maakt ons sterk?

Betrachting

Als we een constante trachten te zoeken, doorheen de diversiteit aan opdrachtgevers met hun specifieke bouwprojecten, in relatie tot het antwoord dat het architectuurbureau daarop formuleerde dan stellen we vast dat ons denken rondom het bouwgebeuren als volgt samen te vatten is:

– We stellen vast dat ‘het bouwproject’ vandaag wordt gekenmerkt door een groeiende vraag naar meer leef- en bewegingsruimte op een steeds kleiner worden bouw- en terreinoppervlak.

– De opdrachtgever durft zich in zijn sociale omgeving identificeren met de uitstraling van zijn bouwproject en wil zich onderscheiden.

– De opdrachtgever heeft nood aan doorzichtigheid, functionaliteit, betrokkenheid in zijn ontwerp en bij het ganse bouwproces.

– Hij is meer dan ooit op de hoogte van de hedendaagse bouwtechnieken en materialen waardoor van het architectuurbureau steeds een duidelijke motivatie voor zijn ontwerp- en uitvoeringsvoorstellen verwacht wordt.

– De budgettaire grenzen zijn van bij de aanvang van het project concreet en dwingend.

– De nieuwe inzichten omtrent rationeel energiegebruik, gezonde leefkwaliteit en duurzaamheid van de laatste jaren zijn mer dan ook richtingevend.

Zo formuleert elke opdrachtgever voor zijn bouwproject deze en andere basiscriteria.

Voor ons moet elk project of realisatie in essentie deze basiscriteria trachten te verzoenen. Ze lijken aanvankelijk soms onsamenhangend maar worden in een continue dialoog met de opdrachtgever verfijn en gekneed tot een evenwichtig geheel.

We streven niet naar projecten die het resultaat zijn van filosofische theorieën en creëren niet om origineel te zijn.

Onze architectuur moet vooral ‘betekenis’ hebben voor zijn opdrachtgever en/of bewoner.

De goede functionaliteit, de budgetbewustheid en de juiste integratie van een project in zijn woon- en culturele omgeving zorgen ervoor dat elk project voor ons origineel is en zijn opdrachtgever zich ermee weet te identificeren.

In onze opdrachten, klein of groot, proberen we de drang naar leefkwaliteit en duurzaamheid in het project zelf en binnen zijn ruimer kader te creëren door enerzijds de vormgeving en materiaalkeuze puur en ongecompliceerd te houden en anderzijds het gekende en vertrouwde functioneren van de opdrachtgever en/of zijn doelgroep in vraag te durven stellen.